Search Keyword:


Search option:


SearchKey:3zni
IDuniprotnameorganismlengthProSLLPSNetwork
IID00319Q13191E3 ubiquitin-protein ligase CBL-BHomo sapiens982  
IID00553P43403Tyrosine-protein kinase ZAP-70Homo sapiens619