Search Keyword:


Search option:


SearchKey:5j31
IDuniprotnameorganismlengthProSLLPSNetwork
IID00061P6310414-3-3 protein zeta/deltaHomo sapiens245